Παραστάσεις στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του κέντρου πολιτισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»