Απόδειξη συναλλαγής

Αν γνωρίζετε τον κωδικό συναλλαγής και τον κωδικό πελάτη μπορείτε να εμφανίσετε την απόδειξη της συναλλαγής