Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Διαχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό (GDPR)

Η TICKET SERVICES υποδέχεται με ενδιαφέρον και σοβαρότητα τους επισκέπτες της και προστατεύει με υπευθυνότητα τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε αυτήν την προσπάθεια εντάσσεται και η ακριβής τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών.

Η TICKET SERVICES αποτελεί δραστηριότητα της εταιρείας ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΠΕ - Συστήματα Πληροφορικής με ΑΦΜ: 999889313 και Αρ.ΓΕΜΗ: 68974203000 με έδρα στην Καισαριανή, Νέας Εφέσου 33, Τ.Κ.16121 και τηλ. επικοινωνίας το 2107234567, η οποία λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Κατά την αγορά εισιτηρίων, όπως και αν αυτή γίνεται, διαδικτυακά ή τηλεφωνικά ή και σε οποιοδήποτε φυσικό σημείο – εκδοτήριο εισιτηρίων μέσω της TICKET SERVICES, τα στοιχεία του αγοραστή δίνονται από αυτόν και καταγράφονται μόνο με την απόλυτη συγκατάθεσή του. Τα στοιχεία αυτά, δηλαδή: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση και email ζητούνται από την υπηρεσία μας προκειμένου να γίνεται πληρέστερα η εξυπηρέτηση των πελατών μας, κατά την πώληση εισιτηρίων, αλλά και μετά από αυτήν.

Τα παραπάνω στοιχεία εφόσον ο αγοραστής δώσει την συγκατάθεσή του, χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτησή του σε πολλές περιπτώσεις, όπως για την αποστολή εισιτηρίων μέσω email, για την αντικατάσταση απολεσθέντος εισιτηρίου, για ειδοποίηση σε περίπτωση αναβολής παράστασης κ.ο.κ. Επιπλέον, αν είναι γνωστά τα προσωπικά στοιχεία του αγοραστή, γίνεται εφικτή η τήρηση «ιστορικού συναλλαγών», το οποίο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην παραπέρα εξυπηρέτηση του κάθε θεατή, με οφέλη γνωστά ήδη στους περισσότερους επισκέπτες μας.

Ακόμη και εφόσον ο αγοραστής ρητά έχει εκδηλώσει την συμφωνία του, μπορεί να λαμβάνει από την υπηρεσία μας ή από τους υπεύθυνους παραγωγούς καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ενημερωτικά μηνύματα, τα οποία αφορούν στα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα των αγοραστών.

Στα καταγεγραμμένα στοιχεία έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με προσοχή επικεντρωμένη στην διαφύλαξή τους από παράνομη ή και αθέμιτη χρήση, διαρροή, καταστροφή κλπ.

Τα καταγεγραμμένα στοιχεία – προσωπικά δεδομένα κάθε αγοραστή εισιτηρίων, διατηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της TICKETSERVICES τουλάχιστον μέχρι την πραγματοποίηση της καλλιτεχνικής ή άλλης εκδήλωσης για την οποία ζητήθηκαν και μέχρι ένα έτος μετά την τελευταία αγορά εισιτηρίων από τον ίδιο αγοραστή. 

Στα στοιχεία αυτά έχουν πρόσβαση οι αντίστοιχοι Παραγωγοί (θέατρα, Οργανισμοί, Ιδρύματα, διοργανωτές) των εκδηλώσεων για τις οποίες πωλούνται – διατίθενται τα αντίστοιχα εισιτήρια από την TICKETSERVICES, με υποχρέωση πλήρους τήρησης του Ευρωπαïκού κανονισμού και της Ελληνικής νομοθεσίας, όπως περιγράφεται στις  συμβάσεις μεταξύ της TICKETSERVICES και των συνεργαζομένων θεάτρων, παραγωγών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων καθώς και των  συνεργαζομένων σημείων  εξυπηρέτησης του κοινού στον τομέα προμήθειας εισιτηρίων οι τελευταίοι ακολουθούν την ίδια πολιτική.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την αγορά εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας μας καλείται ο επισκέπτης – αγοραστής να δηλώσει ότι συμφωνεί ώστε να καταγραφούν τα στοιχεία που ο ίδιος θα δώσει και μόνον μετά την δήλωση αυτή, μπορεί να προχωρήσει στην αγορά εισιτηρίου. Επιπλέον, ο χρήστης καλείται να εκδηλώσει την επιθυμία του ή την άρνησή του στην χρήση του email του για άλλο σκοπό πέραν της αποστολής του εισιτηρίου του, δηλαδή για ενημερώσεις και αποστολή άλλων μηνυμάτων. Τα ίδια ισχύουν και για την τηλεφωνική αγορά μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της TICKETSERVICES (2107 234567). Αντίθετα στα φυσικά σημεία – εκδοτήρια η αγορά εισιτηρίων δεν προϋποθέτει καταγραφή στοιχείων αγοραστή αν αυτός δεν το επιθυμεί.

Σχετικά με την χρήση πιστωτικών / χρεωστικών καρτών, η πολιτική προστασίας της υπηρεσίας μας είναι η μη καταγραφή σε αναγνώσιμη μορφή των στοιχείων της κάρτας η δε αποστολή προς έγκριση στο συνεργαζόμενο τραπεζικό ίδρυμα και η παραλαμβανόμενη εγκριτική ή απορριπτική απάντηση γίνεται κωδικοποιημένα. Για τον λόγο αυτό ζητούμε εκ νέου τα στοιχεία κάρτας κάθε φορά προκειμένου περί νέας αγοράς εισιτηρίων. Έτσι μηδενίζονται οι πιθανότητες υποκλοπής, κακής χρήσης, διαρροής στοιχείων πιστωτικών καρτών και εξασφαλίζεται η προστασία των απορρήτων στοιχείων των συναλλασσομένων με την υπηρεσία μας.

Οπωσδήποτε, ανάλογα με το είδος των πιστωτικών / χρεωστικών καρτών ενεργοποιούνται όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι (3D secure ή/και redirection στο περιβάλλον της εκδότριας τράπεζας κλπ) με στόχο την πληρέστερη και ασφαλέστερη προστασία κατά κακόβουλων ενεργειών αλλά και την κατά το δυνατόν εξασφάλιση εύκολης και γρήγορης διαδικασίας της κάθε συναλλαγής.

Η επίσκεψη / χρήση της ιστοσελίδας μας μπορεί να έπεται επίσκεψης άλλης ιστοσελίδας, αλλά και από την ιστοσελίδα μας είναι δυνατό να γίνει μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα. Οι πολιτικές προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι ιστοσελίδες είναι δυνατόν να διαφέρουν, γι αυτό αναφέρεται ότι τα περιγραφέντα στο παρόν κείμενο αφορούν μόνο την ιστοσελίδα της TICKET SERVICES.

Μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες σχετικά με την χρήση "cookies" από την ιστοσελίδα μας κάνοντας κλικ εδώ.

Οι χρήστες των υπηρεσιών μας διατηρούν όλα τα νόμιμα δικαιώματα που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς όπως: το δικαίωμα στην ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, δικαίωμα στην διόρθωση, δικαίωμα στην ανάκληση της συγκατάθεσης, δικαίωμα στην δωρεάν πρόσβαση σε αυτά, δικαίωμα στην λήθη (διαγραφή). Η εταιρεία μας θα εξετάσει οποιοδήποτε σχετικό αίτημα και είναι υποχρεωμένη να απαντήσει σε αυτό εντός 30 ημερών, είτε ικανοποιώντας το αίτημα, είτε απορρίπτοντάς το με την σχετική αιτιολόγηση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της ΛΟΓΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΕ (TICKET SERVICES) στο τηλέφωνο 2107234567 είτε μέσω email στο info@ticketservices.gr. Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Οι υπεύθυνοι για την διαχείριση προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας μας, σε κάθε περίπτωση, είναι πρόθυμοι να ακούσουν τις απόψεις των επισκεπτών μας και να συζητήσουν ή να εξηγήσουν κάθε λεπτομέρεια.

Μας επιτρέπετε να αποθηκεύουμε στον φυλλομετρητή σας τα λεγόμενα cookies; Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφονται από εμάς και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες (Google, Facebook κτλ) στοιχεία επισκεψιμότητας για στατιστικούς αλλά και διαφημιστικούς λόγους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας εδώ.
Ναι, επιτρέπω Όχι, δεν επιτρέπω
Πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες
κάντε κλικ εδώ