Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για το SNF Nostos 2021

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος A.E.», (έδρα: Λ. Α. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα Αττικής) (εφεξής «ΚΠΙΣΝ Α.Ε.») και το κοινωφελές ίδρυμα «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (εφεξής «ΙΣΝ») το οποίο εδρεύει στις Βερμούδες και διατηρεί γραφείο στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 86Α, ΤΚ 11528 επεξεργάζονται ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό της επίσκεψής σας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το SNF Nostos 2021.

Συγκεκριμένα, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο, το email σας και τον αριθμό κινητού σας τηλεφώνου. Η συλλογή και επεξεργασία αυτή γίνεται από την ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΠΕ (έδρα: Ν. Εφέσου 33, Καισαριανή ΤΚ16121), σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ειδικότερα βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β & γ' του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και ιδίως της σχετικής με τη λήψη μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα τηρηθούν από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και το ΙΣΝ για χρονικό διάστημα έως δύο μηνών από την εγγραφή σας. Η ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΠΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της ΚΠΙΣΝ ΑΕ και του ΙΣΝ κατά τα ανωτέρω, αλλά και αυτοτελώς για δικό της λογαριασμό, προκειμένου να διευκολύνεται η επαναλαμβανόμενη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από εσάς και πάντως σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι διαθέσιμη εδώ.

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα πρόσωπα. Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και στην περίπτωση που τούτο θα χρειαστεί να συμβεί θα διασφαλίσουμε ότι η διαβίβαση είναι νόμιμη και διαθέτει τις κατάλληλες εγγυήσεις, όπως ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) ορίζει.

Πρόθεση της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και του ΙΣΝ είναι να μη συλλέγουν προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, χωρίς τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Τυχόν ανήλικοι που εγγράφονται στο SNF Nostos 2021, τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους.

Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να ασκήσετε τα δικαιώματα της διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης, και προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα, 115 23, complaints@dpa.gr). Για τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα, καθώς και για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνείτε α) με την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: dpo@snfcc.org, Τηλέφωνο: 21 6809 1000, Διεύθυνση: Λεωφόρος Α. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα Αττικής, β) με το ΙΣΝ: E-mail:gdpr@snf.org, Τηλέφωνο: 210 8778300., Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 86Α, ΤΚ: 11528 και γ) με την ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΠΕ: E-mail: info@ticketservices.gr, Τηλέφωνο: 2107234567, Διεύθυνση: Νέας Εφέσου 33, Καισαριανή, 161 21,Μας επιτρέπετε να αποθηκεύουμε στον φυλλομετρητή σας τα λεγόμενα cookies; Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφονται από εμάς και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες (Google, Facebook κτλ) στοιχεία επισκεψιμότητας για στατιστικούς αλλά και διαφημιστικούς λόγους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας εδώ.
Ναι, επιτρέπω Όχι, δεν επιτρέπω
Πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες
κάντε κλικ εδώ