Όροι αγοράς και χρήσης εισιτηρίων

  • Το εισιτήριο εξασφαλίζει δικαίωμα εισόδου στον χώρο της αναγραφόμενης εκδήλωσης για την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα η οποία αναφέρεται σε αυτό.
  • Η διεξαγωγή της προγραμματισμένης ξενάγησης προϋποθέτει την συμπλήρωση ικανού αριθμού επισκεπτών. Σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού επισκεπτών, η ξενάγηση ενδέχεται να αναβληθεί και οι αγοραστές θα ειδοποιηθούν με ευθύνη του Διοργανωτή.
  • Ο Διοργανωτής ενδέχεται να μην επιτρέπει την είσοδο μετά την έναρξη της ξενάγησης σε αργοπορημένους επισκέπτες. Αργοπορημένοι επισκέπτες που δεν τους επιτράπηκε η είσοδος δεν δικαιούνται αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων.
  • Η φωτογράφηση, μαγνητοσκόπηση και μαγνητοφώνηση των ξεναγήσεων δεν επιτρέπεται.
  • Απαγορεύεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους.
  • Για αγορά και χρήση εκπτωτικών εισιτηρίων -όπου προβλέπονται- θα πρέπει να αποδεικνύεται η ιδιότητα του δικαιούχου με την επίδειξη σχετικού δικαιολογητικού (πχ φοιτητικό πάσο, αστυνομική ταυτότητα κτλ)
  • Εάν η εκδήλωση αναβληθεί εξαιτίας καιρικών συνθηκών, υγειονομικών αιτιών ή ανωτέρας βίας, θα υπάρξει ανακοίνωση από τον Διοργανωτή για τυχόν επανάληψή της με τα ίδια εισιτήρια. Εαν η εκδήλωση ματαιωθεί οριστικά, θα υπάρξει ανακοίνωση από τον Διοργανωτή για τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο εξαργύρωσης των εισιτηρίων.
  • Υπεύθυνος για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης ξενάγησης, το περιεχόμενό της και οποιαδήποτε αξίωση για επιστροφή χρημάτων, είναι ο αναφερόμενος στο εισιτήριο Διοργανωτής και όχι τα σημεία προπώλησης.
  • Τυχόν έξοδα για την υπηρεσία πώλησης εισιτηρίων (service fees) δεν επιστρέφονται, ακόμα και σε περίπτωση ματαίωσης της εκδήλωσης.
  • Εισιτήρια αγορασμένα με οποιονδήποτε τρόπο (ταμείο - τηλέφωνο - διαδίκτυο) δεν επιστρέφονται, ούτε αλλάζονται. Σε περίπτωση ενημέρωσης τουλάχιστον 60 ημέρες πριν μπορεί να οριστεί νέα ημερομηνία κατόπιν συνεννόησης με τον Διοργανωτή.
Μας επιτρέπετε να αποθηκεύουμε στον φυλλομετρητή σας τα λεγόμενα cookies; Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφονται από εμάς και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες (Google, Facebook κτλ) στοιχεία επισκεψιμότητας για στατιστικούς αλλά και διαφημιστικούς λόγους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας εδώ.
Ναι, επιτρέπω Όχι, δεν επιτρέπω
Πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες
κάντε κλικ εδώ