Όροι αγοράς και χρήσης εισιτηρίων

Όροι αγοράς και χρήσης εισιτηρίων:
 • Το εισιτήριο εξασφαλίζει δικαίωμα συμμετοχής στην αναγραφόμενη ξενάγηση για τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα η οποία αναφέρεται σε αυτό.
 • Για τα μειωμένα εισιτήρια θα πρέπει να αποδεικνύεται η ιδιότητα του δικαιούχου με την επίδειξη εγγράφου ταυτοπροσωπίας και του σχετικού δικαιολογητικού (π.χ. φοιτητικό πάσο, κάρτα ανεργίας, κ.λπ.) κατά την άφιξη στον χώρο.
 • Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να φέρουν κατά την είσοδο μπουκάλια, όπλα, αιχμηρά αντικείμενα και ό,τι άλλο θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων ή τρίτων. o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου στην είσοδο για λόγους ασφαλείας.
 • Παρακαλείστε για την έγκαιρη προσέλευσή σας στον χώρο της ξενάγησης τουλάχιστον 10' πριν την έναρξη αυτής. Μετά την έναρξη της ξενάγησης, ο Διοργανωτής δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αρνηθεί την είσοδο των συμμετεχόντων που καθυστέρησαν στην ξενάγηση.
 • Η φωτογράφιση, η μαγνητοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση της ξενάγησης δεν επιτρέπεται.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα καθώς και η κατανάλωση φαγητού και ποτού κατά τη διάρκεια της ξενάγησης.
 • Κατά την επίσκεψη σας ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στην πορεία της ξενάγησης σας, καθώς ορισμένοι χώροι μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων.
 • Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της ξενάγησης, το περιεχόμενό της και την τυχόν επιστροφή του αντιτίμου που καταβλήθηκε για την αγορά εισιτηρίου σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης, είναι ο αναφερόμενος στο δελτίο αυτό Διοργανωτής και όχι τα σημεία προπώλησης.
 • Εισιτήρια αγορασμένα με οποιονδήποτε τρόπο (ταμείο - τηλέφωνο - διαδίκτυο) δεν επιστρέφονται, ούτε αλλάζονται, παρά μόνο από το Διοργανωτή και αποκλειστικά και σύμφωνα με την ακόλουθη πολιτική ακύρωσης.
Πολιτική του Διοργανωτή για την ακύρωση της ξενάγησης και την επιστροφή χρημάτων:
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της ξενάγησης για οποιονδήποτε λόγο, η αξία των εισιτηρίων δεν επιστρέφεται από το Διοργανωτή, εκτός των περιοριστικά αναφερόμενων στην παρούσα εξαιρέσεων.
 • Ο Διοργανωτής δύναται να τροποποιήσει την ημερομηνία και την ώρα της ξενάγησης, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης προς τους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη νέα ημερομηνία και την ώρα της ξενάγησης, ο Διοργανωτής θα προχωρήσει στην επιστροφή του χρηματικού αντιτίμου. Σε περίπτωση καθυστέρησης των συμμετεχόντων, δεν είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας της ξενάγησης, η οποία θα ολοκληρωθεί στον προκαθορισμένο χρόνο.
 • Σε περίπτωση που λόγω καθυστέρησης στην προσέλευση σας ή λόγω μη εμφάνιση σας, δεν πραγματοποιηθεί η ξενάγηση ή πραγματοποιηθεί μέρος αυτής, δεν είναι δυνατή η επιστροφή του χρηματικού αντιτίμου.
 • Εάν η ξενάγηση αναβληθεί ή ματαιωθεί οριστικά εξαιτίας καιρικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, οι συμμετέχοντες μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή του χρηματικού αντιτίμου ή τον επαναπρογραμματισμό της ξενάγησης, σε συνεννόηση με το Διοργανωτή.
 • Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες είτε για τον επαναπρογραμματισμό της ξενάγησης με τα ίδια εισιτήρια είτε για την επιστροφή του χρηματικού αντιτίμου.
 • Σε περίπτωση που κατά την ξενάγηση για οποιονδήποτε λόγο παρευρεθούν λιγότεροι συμμετέχοντες από εκείνους που περιλαμβάνονταν στην ηλεκτρονική κράτηση των εισιτηρίων, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής της αξίας των εισιτηρίων των προσώπων που δεν εμφανίστηκαν.
 • Το πρόσωπο που πραγματοποιεί την ηλεκτρονική κράτηση δεσμεύεται με την υποβολή της κράτησης του ότι όλα τα πρόσωπα που τυχόν θα συμμετάσχουν μαζί του στην ξενάγηση έχουν λάβει γνώση των παρόντων όρων ξεναγήσεων του Διοργανωτή και μεριμνά ώστε όλοι οι ως άνω συμμετέχοντες να συμμορφώνονται με αυτούς.
Μας επιτρέπετε να αποθηκεύουμε στον φυλλομετρητή σας τα λεγόμενα cookies; Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφονται από εμάς και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες (Google, Facebook κτλ) στοιχεία επισκεψιμότητας για στατιστικούς αλλά και διαφημιστικούς λόγους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας εδώ.
Ναι, επιτρέπω Όχι, δεν επιτρέπω
Πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες
κάντε κλικ εδώ