Όροι εισιτηρίου Θεάτρου Βεργίνα - Regency Casino

  • Το εισιτήριο εξασφαλίζει δικαίωμα εισόδου στο Θέατρο Βεργίνα για τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα η οποία αναφέρεται σε αυτό. Σε παραστάσεις με θέσεις χωρίς αρίθμηση δεν εξασφαλίζεται θέση καθημένου γι' αυτό η έγκαιρη προσέλευση είναι απαραίτητη για την εύρεση θέσης..
  • Το απόκομμα του εισιτηρίου πρέπει να φυλάσσεται μέχρι το τέλος της εκδήλωσης και να επιδεικνύεται στο προσωπικό του Θεάτρου Βεργίνα εφόσον ζητηθεί.
  • Η φωτογράφηση, μαγνητοσκόπηση & μαγνητοφώνηση των παραστάσεων δεν επιτρέπεται
  • Απαγορεύεται το κάπνισμα στο Θέατρο Βεργίνα
  • Η είσοδος στο Καζίνο δεν είναι απαραίτητη
  • Η τιμή εισιτηρίου δεν περιλαμβάνει είσοδο στο καζίνο
  • Εισιτήρια αγορασμένα με οποιοδήποτε τρόπο δεν αλλάζουν, ούτε ακυρώνονται.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης της παράστασης για λόγους ανωτέρας βίας θα υπάρξει ανακοίνωση από τον διοργανωτή για τυχόν επανάληψή της με τα ίδια εισιτήρια. Εάν η εκδήλωση ματαιωθεί οριστικά, θα υπάρξει ανακοίνωση για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων, με ευθύνη του διοργανωτή. Η επιστροφή του αντιτίμου θα γίνεται από τον διοργανωτή & όχι από τα σημεία προπώλησης.