Summer Camp Activities στο ΚΠΙΣΝ: Όροι Ηλεκτρονικής Αγοράς και Συμμετοχής στις Δραστηριότητες

Summer Camp Activities στο ΚΠΙΣΝ

Όροι Ηλεκτρονικής Αγοράς και Συμμετοχής στις Δραστηριότητες (εφεξής και «Όροι»):

  1. Δραστηριότητες και Διαδικασία Ηλεκτρονική Αγορά Συμμετοχής:

Η Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. («ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.») διοργανώνει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος («ΚΠΙΣΝ») μία σειρά από ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά, καθημερινά, από τις 09.30 έως τις 14.15. για το χρονικό διάστημα από 19.06.2024 έως και 12.07.2024 (εφεξής οι «Δραστηριότητες»). Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των Δραστηριοτήτων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ: https://www.snfcc.org/SummerCamp.

1.1 Κάθε Δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 14 ετών και έχει διάρκεια 45'.

1.2 Κάθε ενδιαφερόμενος/η («Αγοραστής») δύναται να αγοράσει τη συμμετοχή κατ' ελάχιστον για δυο (2) έως και τέσσερις (4) Δραστηριότητες ανά αγορά («Αγορά Συμμετοχής»), είτε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων της Ticket Services είτε απευθείας από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. (κατόπιν επικοινωνίας είτε τηλεφωνικά είτε με email και με τραπεζική κατάθεση του αντιτίμου),

Τιμοκατάλογος Αγοράς Συμμετοχής:

125€ για την αγορά 2 Δραστηριοτήτων
187.5€ για την αγορά 3 Δραστηριοτήτων
250€ για την αγορά 4 Δραστηριοτήτων.

Οι παραπάνω τιμές αφορούν ομάδες έως 25 παιδιών. Για τις ομάδες που αποτελούνται από περισσότερα από 25 παιδιά (και έως 28 παιδιά) το επιπλέον κόστος είναι 2,5€/επιπλέον παιδί για την υλοποίηση της κάθε δραστηριότητας.

Για την ολοκλήρωση της Αγοράς Συμμετοχής, είναι υποχρεωτική η πλήρης εξόφληση του αντιτίμου. Δεν υπάρχει δυνατότητα κράτησης ή Αγοράς Συμμετοχής στις Δραστηριότητες στον χώρο του ΚΠΙΣΝ. Κατ' εξαίρεση, κατά την άφιξη στο ΚΠΙΣΝ και πριν την έναρξη της Δραστηριότητας, ο Αγοραστής δύναται να εξοφλεί εντός του ΚΠΙΣΝ την διαφορά των 2,5€ για κάθε παιδί που πρόκειται να συμμετάσχει σε Δραστηριότητα πλέον των δηλωθέντων στην κράτηση ή Αγορά Συμμετοχής.

Σε όλες τις Δραστηριότητες που δηλώνονται κατά την Αγορά Δραστηριοτήτων θα πρέπει να συμμετάσχει η ίδια ομάδα παιδιών (δεν είναι δυνατή η συμμετοχή διαφορετικών ομάδων παιδιών για Δραστηριότητες της ίδιας Αγοράς Συμμετοχής).

Ο Αγοραστής, κατά την Αγορά Συμμετοχής, θα δηλώνει τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων παιδιών στις Δραστηριότητες, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 28 παιδιά. Εάν κατά την ημερομηνία της Δραστηριότητας προσέλθουν περισσότερα από 28 παιδιά, στις Δραστηριότητες θα συμμετάσχουν μόνο 28 εξ αυτών, σύμφωνα και με τους λοιπούς Όρους του παρόντος.

Η Αγορά Συμμετοχής πραγματοποιείται από νομικά και φυσικά πρόσωπα πρόσωπα, και σε κάθε περίπτωση από πρόσωπα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Με την Αγορά Συμμετοχής, ο Αγοραστής δηλώνει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στους ανήλικους συμμετέχοντες και ιδίως ότι έχει ενημερώσει προσηκόντως και έχει λάβει τη σχετική συναίνεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα για τη συμμετοχή κάθε ανήλικου συμμετέχοντα στις Δραστηριότητες.

Καθ' όλη τη διάρκεια των Δραστηριοτήτων, οι ανήλικοι συμμετέχοντες πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα συνοδό. Σε περίπτωση που οι ανήλικοι συμμετέχοντες δεν συνοδεύονται από ενήλικα συνοδό, η Δραστηριότητα δε θα πραγματοποιείται και δε θα είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.

Ο Αγοραστής ή/και ο συνοδός των συμμετεχόντων υποχρεούνται να ενημερώνουν τους διοργανωτές της Δραστηριότητας για όσα παιδιά δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν τις Δραστηριότητες για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. για λόγους υγείας κ.α.) και αναγνωρίζουν ότι η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσής ή σε περίπτωση ανακριβούς ή αναληθούς ενημέρωσης.

Ειδικώς για τη συμμετοχή στις Δραστηριότητες «Street και Water Games» απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τον Αγοραστή για τους συμμετέχοντες σ' αυτές στην οποία θα δηλώνει ότι καθένας εξ αυτών είναι σε θέση να αθληθεί. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Δραστηριότητα.

  1. Κατά την προσέλευση σας στο ΚΠΙΣΝ:

2.1 Παρακαλείστε για την έγκαιρη προσέλευσή σας στον χώρο της συνάντησης (Υποδοχή του ΚΠΙΣΝ) τουλάχιστον 15' πριν την έναρξη της πρώτης Δραστηριότητας.

2.2 Ο Αγοραστής δεσμεύεται, με την ολοκλήρωση της Αγοράς Δραστηριοτήτων, να γνωστοποιήσει σε όλους τους συμμετέχοντες στις Δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των συνοδών των παιδιών) του παρόντες Όρους προκειμένου να λάβουν γνώση αυτών πριν την έναρξη των Δραστηριοτήτων καθώς και να τους ενημερώσει ότι δεσμεύονται πλήρως από αυτούς.

2.3 Οι συμμετέχοντες στις Δραστηριότητες και οι συνοδοί τους δεν επιτρέπεται να φέρουν κατά την είσοδο μπουκάλια, όπλα, αιχμηρά αντικείμενα και ό,τι άλλο θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων στις Δραστηριότητες ή τρίτων. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου στην είσοδο για λόγους ασφαλείας. Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητού και ποτού καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών παιχνιδιών κατά τη κατά τη διάρκεια των Δραστηριοτήτων.

2.4 Οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. κατά τη διάρκεια των Δραστηριοτήτων και εν γένει κατά την επίσκεψη τους στο ΚΠΙΣΝ.

2.5 Απαγορεύεται η φωτογράφιση, η μαγνητοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου των Δραστηριοτήτων.

2.6 Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες ή και συνοδούς στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ή στους χώρους του ΚΠΙΣΝ (μεταξύ των οποίων είναι οι χώροι διεξαγωγής των Δραστηριοτήτων), συμπεριλαμβανομένης της υποδομής και του εξοπλισμού (όλως ενδεικτικώς του εξοπλισμού των Δραστηριοτήτων), ή / και σε οποιονδήποτε τρίτο, υπεύθυνος για την πλήρη αποζημίωσή όλων των ανωτέρω θα είναι ο Αγοραστής ή/και ο ενήλικος συνοδός των παιδιών χωρίς να περιορίζεται το δικαίωμα της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. να επιδιώξει την ικανοποίηση των απαιτήσεών της (ιδίως να αξιώσει αποζημίωση) από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών, ενεχομένων όλων των ανωτέρω προσώπων από κοινού και εις ολόκληρον έναντι της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. για οποιαδήποτε αξίωση (ιδίως αποκατάσταση ζημίας).

2.7 Ο Αγοραστής, οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί αυτών καθώς και οι ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων δηλώνουν ότι η συμμετοχή στις Δραστηριότητες πραγματοποιείται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, ότι αποδέχονται τους παρόντες Όρους και ότι έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις/συναινέσεις (π.χ. των ασκούντων τη γονική μέριμνα για τη συμμετοχή των ανηλίκων) και αναγνωρίζουν ότι η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη/ατύχημα, απώλεια/φθορά/καταστροφή/κλοπή προσωπικών αντικειμένων ή οποιαδήποτε άλλου είδους ζημία των συμμετεχόντων ή των συνοδών τους.

Οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ατομική τους υγεία και σωματική ακεραιότητα καθώς και για την ασφάλεια αυτών και των προσωπικών τους αντικειμένων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στο ΚΠΙΣΝ.

2.8 Συστήνεται κατά την επίσκεψη στο ΚΠΙΣΝ τα παιδιά να φορούν καπέλο και να έχουν μαζί τους αντηλιακό και αντικουνουπικό.

  1. Πολιτική Ακύρωσης

3.1 Σε περίπτωση ακύρωσης ή διακοπής μέρους ή του συνόλου των Δραστηριοτήτων για οποιονδήποτε λόγο (πλην της περίπτωσης της ανωτέρας βίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 3.6 των παρόντων Όρων), η αξία της Αγοράς Συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

3.2 Επαναπρογραμματισμός των Δραστηριοτήτων σε διαφορετική ώρα/ημερομηνία από την οριζόμενη στην Αγορά Συμμετοχής είναι δυνατός μόνο εφόσον υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα.

3.3 Σε περίπτωση επιθυμίας αποχώρησης των συμμετεχόντων στις Δραστηριότητες νωρίτερα από τον προκαθορισμένο χρόνο λήξης τους, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

3.4 Σε περίπτωση που, λόγω καθυστέρησης στην προσέλευση ή λόγω μη εμφάνισης των συμμετεχόντων, δεν πραγματοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των Δραστηριοτήτων, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Ειδικότερα, σε περίπτωση καθυστέρησης των συμμετεχόντων, δεν είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας της Δραστηριότητας, η οποία θα ολοκληρωθεί στον προκαθορισμένο χρόνο.

3.5 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο παρευρεθούν λιγότεροι συμμετέχοντες από τους δηλωθέντες κατά την Αγορά Συμμετοχής, οι Δραστηριότητες θα διεξαχθούν κανονικά και δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής μέρους της αξίας Αγοράς Συμμετοχής.

3.6 Εάν η επίσκεψη αναβληθεί ή ματαιωθεί οριστικά για λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατή είτε η επιστροφή της αξίας της Αγοράς Συμμετοχής είτε ο επαναπρογραμματισμός των Δραστηριοτήτων έως 12.07.2024, εφόσον υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα, σε συνεννόηση με την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.. Στην περίπτωση αυτή, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα επικοινωνήσει με τον Αγοραστή είτε για τον επαναπρογραμματισμό των Δραστηριοτήτων, είτε για την επιστροφή της αξίας της Αγοράς Συμμετοχής.

  1. Γενικά

4.1 Για τους σκοπούς της Αγοράς Δραστηριοτήτων, η KΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή και δεν αποβλέπει στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στις Δραστηριότητες. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή στο πλαίσιο διενέργειας της ηλεκτρονικής κράτησης διέπεται από Όρους Χρήσης και την Πολιτική Ιδιωτικότητας (δείτε εδώ).

4.2 Η ολοκλήρωση της Αγοράς Συμμετοχής και σε κάθε περίπτωση η προσέλευση στις Δραστηριότητες συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα http://www.SNFCC.org ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής.

4.3 Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με τις Δραστηριότητες και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

4.4 Σε οποιαδήποτε περίπτωση μη τήρησης των παρόντων Όρων και των κανονισμών λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ ή παραβίασης του Νόμου ή ανάρμοστη συμπεριφοράς, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσής τους από τη Δραστηριότητας ή και διακοπή της Δραστηριότητας κατά την κρίση της, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επιστροφή χρημάτων.

Μας επιτρέπετε να αποθηκεύουμε στον φυλλομετρητή σας τα λεγόμενα cookies; Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφονται από εμάς και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες (Google, Facebook κτλ) στοιχεία επισκεψιμότητας για στατιστικούς αλλά και διαφημιστικούς λόγους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας εδώ.
Ναι, επιτρέπω Όχι, δεν επιτρέπω
Πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες
κάντε κλικ εδώ