Colour Day Festival 2017

Όροι αγοράς εισιτηρίων και λειτουργίας του χώρου εκδήλωσης

επιστροφή στη σελίδα πώλησης εισιτηρίων του φεστιβάλ

1. Η αγορά του εισιτηρίου/βραχιολιού, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

2. Το εισιτήριο/βραχιόλι ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτήριου/βραχιολιού απαγορεύεται. Εισιτήρια/βραχιόλια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των Διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν. Όλοι οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το βραχιόλι τους μέχρι το τέλος της βραδιάς.

3.Το εισιτήριο/βραχιόλι είναι απαραίτητο να έχουν προμηθευτεί όλοι οι θεατές από συγκεκριμένα σημεία της Εθνικής Τράπεζας που έχει αναδείξει η Διοργανώτρια εταιρεία, καθώς είναι απαραίτητο για την είσοδο-έξοδο από τον χώρο διεξαγωγής καθώς και για τις αγορές που μπορούν να κάνουν εντός του χώρου διεξαγωγής του φεστιβάλ.

4. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου/βραχιολιού αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα (τσάντες, χαρτοφύλακες και ογκώδη αντικείμενα), στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων, τόσο κατά την είσοδό του στον χώρο της εκδήλωσης όσο και κατά την παραμονή του σε αυτόν και μέχρι το πέρας της. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κινηματογραφήσεως και λήψεως εικόνων, ήχου και φωτογραφιών κατά τη διάρκεια, πριν και μετά το φεστιβάλ, εντός και πέριξ των χώρων διεξαγωγής αυτού. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων/βραχιολιών αποδέχονται και συναινούν με την αγορά του, στην οπτικοακουστική κινηματογράφηση και φωτογράφηση των ιδίων και των ανηλίκων προσώπων που αυτοί συνοδεύουν, τα οποία ανήλικα άτομα τελούν υπό την δική τους (των συνοδών) γονική μέριμνα και επιμέλεια, άλλως προσέσχονται συνοδευόμενα από αυτούς με την ρητή έγκριση των ασκούντων την επιμέλεια αυτών γονέων τους.

5. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια/βραχιόλια.

6. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών σε θέματα ασφαλείας. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing για λόγους ασφαλείας.

7. Όλοι οι συμμετέχοντες του Colour Day Festival δηλώνουν ότι έχουν εξεταστεί πρόσφατα από γιατρό και είναι υγιείς για να συμμετέχουν στο Festival, ομοίως και τα κατά τα ανωτέρω συνοδευόμενα από αυτούς ανήλικα άτομα

8. Με την εγγραφή του κάθε πελάτης είναι υποχρεωμένος να δηλώσει μια έγκυρη διεύθυνση email στην οποία αποδέχεται να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό και επίσης ένα έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου στο οποίο πιθανόν να χρειαστεί να λάβει έκτακτες ειδοποιήσεις μέσω sms. Σε περίπτωση μη έγκυρων στοιχείων ή διαγραφής από τις λίστες αλληλογραφίας μας, η διοργάνωση δεν έχει καμιά ευθύνη για ελλιπή πληροφόρηση του πελάτη.

9. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια/βραχιόλιαισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Επίσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της εκδήλωσης.

10. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια/βραχιόλια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα σημεία που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης.

11. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια/βραχιόλια δεν εξαργυρώνονται.

12. Στην περίπτωση που ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή μεμονωμένου καλλιτέχνη, ο Διοργανωτής δεν δεσμεύεται από εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονωμένου) του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση.

13. Η κατοχή αυτού του εισιτήριου/βραχιολιού, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.

14. Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται/φωτογραφίζονται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρεία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές, καθώς και από οποιαδήποτε αναμετάδοση (τηλεοπτικής και μη) αυτού του υλικού, για οποιαδήποτε λόγο (διαφημιστικό και μη).

15. Απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε (5) ετών.  

16. Οι Διοργανωτές ενημερώνουν τους κατόχους των εισιτήριων/βραχιολιών ότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται ρίψη χρωματισμένης σκόνης (πούδρας) αποτελούμενης 100% από άμυλο καλαμποκιού. Το άμυλο αραβοσίτου είναι ένα φυσικό προϊόν, ενέχει χαμηλό επίπεδο τοξικολογικών κινδύνων και θεωρείται ασφαλές για χρήση. Δεν είναι επιβλαβές για το περιβάλλον και είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω. Ωστόσο το παρεχόμενο προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών. Το προϊόν θα πρέπει να ξεπλυθεί με νερό, αν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια.

17. Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος, σε οποιαδήποτε μορφή. Παρέχονται συμβουλές στους τελικούς χρήστες να είναι προσεκτικοί με τα τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, ρολόι κ.λπ., λόγω της λεπτής σκόνης στην οποία θα μπορούσαν να εκτεθούν τα ανωτέρω αντικείμενα και να προκληθεί εξ αυτού του λόγου ζημιά σε αυτά. Παρόλο που το προϊόν είναι εύκολο να πλυθεί, το προϊόν μπορεί να αφήσει λεκέδες σε ανοιχτά / λευκά υφάσματα.

18. Το κοινό οφείλει βάσει των εκάστοτε καιρικών συνθηκών, με δική του μέριμνα να είναι προμηθευμένο με καπέλο, γυαλιά ηλίου, να κάνει συχνή χρήση αντηλιακής κρέμας καθώς και να ενυδατώνεται συχνά.

Μας επιτρέπετε να αποθηκεύουμε στον φυλλομετρητή σας τα λεγόμενα cookies; Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφονται από εμάς και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες (Google, Facebook κτλ) στοιχεία επισκεψιμότητας για στατιστικούς αλλά και διαφημιστικούς λόγους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας εδώ.
Ναι, επιτρέπω Όχι, δεν επιτρέπω