Όροι αγοράς και χρήσης εισιτηρίων

 • Το εισιτήριο εξασφαλίζει δικαίωμα πρόσβασης σε σύστημα διαδικτυακής προβολής (online streaming - video on demand), αποκλειστικά μέσω της αναγραφόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης και για το χρονικό διάστημα το οποίο αναγράφεται στο εισιτήριο.
 • Ο χρήστης του εισιτηρίου αποδέχεται τους όρους χρήσης του ως άνω συστήματος όπως καταγράφονται εδώ και στον αντίστοιχο ιστότοπο.
 • Δεν υποστηριζεται η ταυτόχρονη χρήση του κωδικού πρόσβασης από δυο διαφορετικές συσκευές. Μετά την επικύρωση του κωδικού πρόσβασης, είναι εφικτή η επαναφορά του κωδικού, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη συσκευή ή προγραμμα πλοήγησης.
 • Η μέγιστη διάρκεια προβολής μετά την επικύρωση του εισιτηρίου οριζεται σε 3 ώρες. Μετά το πέρας της προκαθορισμένης διάρκειας το εισιτήριο απενεργοποιείται.
 • Υπεύθυνος για την διεξαγωγή της διαδικτυακής προβολής, το περιεχόμενο και την τεχνική υποδομή για την υλοποίησή της, είναι ο αναφερόμενος στο εισιτήριο Διοργανωτής και όχι τα φυσικά ή ηλεκτρονικα σημεία έκδοσης εισιτηρίων.
 • Η διαδικτυακή μετάδοση της προβολής πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας video streaming που έχει επιλεγεί με σκοπό την εξασφάλιση απρόσκοπτης διαθεσιμότητας και ομαλής λειτουργίας, ακόμα και για μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων προβολών. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στην πλατφόρμα.
 • Για την παρακολούθηση της προβολής εκ μέρους του θεατή, είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση συσκευής (PC, laptop, smartphone, tablet, Smart TV κτλ) μέσω φυλλομετρητή (browser) που υποστηρίζει HTML5, EcmaScript 6+ με ενεργοποιημένα τα cookies και υποστήριξη H.264 video.
 • Υποστηρίζεται η προβολή σε Smart TV τηλεοράσεις μέσω σύνδεσης με υπολογιστή με καλώδιο HDMI. Στα περισσότερα μοντέλα Smart TV είναι εφικτή η παρακολούθηση της προβολής και μέσω της εφαρμογής Internet Browser, αρκεί η τελευταία να υποστηρίζει HTML5, Javascript, Cookies και αποκωδικοποίηση video H.264. Επειδή όμως δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα του browser όλων των Smart TV με την πλατφόρμα, καλό είναι να έχετε κάνει έναν έλεγχο συμβατότητας του εξοπλισμού σας.
 • Μπορείτε να δοκιμάσετε τον εξοπλισμό σας στην διεύθυνση: https://stream.ticketservices.gr/ χρησιμοποιώντας τον δοκιμαστικό κωδικό "test"
 • Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ελλειμματική ηλεκτρονική υποδομή του θεατή, την ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, ή άλλες τεχνικές δυσκολίες που τυχόν θα συναντήσει ο θεατής κατά την παρακολούθηση της διαδικτυακής αυτής προβολής.
 • Το περιεχόμενο της διαδικτυακής προβολής καθώς και τα πνευματικά δικαιώματά του ανήκουν στον Διοργανωτή και δεν επιτρέπεται η καταγραφή του με οποιαδήποτε τεχνικά μέσα, ούτε η αναμετάδοσή του. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις ο Διοργανωτής δύναται να κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες για την αποζημίωσή του.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στην διαδικτυακή προβολή παραχωρείται αποκλειστικά για ιδιωτική/οικιακή χρήση, εκτός αν ο θεατής έχει προμηθευτεί ειδική άδεια πρόσβασης (εισιτήριο) για δημόσια προβολή σε φυσικό χώρο.
 • Εάν η προβολή αναβληθεί εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας, θα υπάρξει ανακοίνωση από τον Διοργανωτή για τυχόν επανάληψή της με τα ίδια εισιτήρια. Εαν η προβολή ματαιωθεί οριστικά, θα υπάρξει ανακοίνωση για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων, με ευθύνη του Διοργανωτή.
 • Εισιτήρια αγορασμένα με οποιονδήποτε τρόπο (ταμείο - τηλέφωνο - διαδίκτυο) δεν επιστρέφονται, ούτε αλλάζονται.
 • Μας επιτρέπετε να αποθηκεύουμε στον φυλλομετρητή σας τα λεγόμενα cookies; Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφονται από εμάς και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες (Google, Facebook κτλ) στοιχεία επισκεψιμότητας για στατιστικούς αλλά και διαφημιστικούς λόγους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας εδώ.
  Ναι, επιτρέπω Όχι, δεν επιτρέπω
  Πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες
  κάντε κλικ εδώ