Όροι αγοράς και χρήσης εισιτηρίων

 • Το εισιτήριο εξασφαλίζει δικαίωμα πρόσβασης σε σύστημα διαδικτυακής μετάδοσης (online streaming) μέσω της πλατφόρμας crowdcast.
 • Ο χρήστης του εισιτηρίου αποδέχεται τους όρους χρήσης του όπως καταγράφονται εδώ και στον αντίστοιχο ιστότοπο.
 • Για την αγορά και χρηση του εισιτηρίου είναι απαραίτητη η καταχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email address) του αγοραστή.
 • Προβλέπεται η αγορά ενός μόνο εισιτηρίου για κάθε email διεύθυνση.
 • Στην διεύθυνση email του κάθε αγοραστή θα αποσταλούν οδηγίες σύνδεσης από την πλατφόρμα Crowdcast με ευθύνη του διοργανωτή προοδευτικά έως και τις 7 Μαΐου.
 • Ο θεατής οφείλει να έχει καταχωρήσει προσεκτικά την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του (email address) κατά την αγορά, και να αναμένει την αποστολή του μηνύματος οδηγιών σύνδεσης. Σημειώνεται ότι μερικοί πάροχοι ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενδεχομένως να χαρακτηρίσουν τέτοια τεχνικά μηνύματα ως spam. Ο θεατής οφείλει να ελέγχει και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για τυχόν τέτοια περίπτωση.
 • Η διαδικτυακή μετάδοση υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς (ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης, διάρκεια προβολής, ώρα έναρξης και λήξης προσέλευσης)
 • Υπεύθυνος για την διεξαγωγή της διαδικτυακής μετάδοσης, το περιεχόμενο και την τεχνική υποδομή για την υλοποίησή της, είναι ο αναφερόμενος στο δελτίο αυτό Διοργανωτής και όχι τα φυσικά ή ηλεκτρονικα σημεία έκδοσης εισιτηρίων.
 • Η διαδικτυακή μετάδοση πραγματοποιείται μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας online streaming που έχει επιλεγεί με σκοπό την εξασφάλιση απρόσκοπτης διαθεσιμότητας και ομαλής λειτουργίας, ακόμα και για μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων προβολών. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στην πλατφόρμα.
 • Για την παρακολούθηση της προβολής εκ μέρους του θεατή, είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση κατάλληλης συσκευής (PC, laptop, smartphone, tablet) μέσω φυλλομετρητή (browser) που υποστηρίζει HTML5, EcmaScript 6+ και με ενεργοποιημένα τα cookies.
 • Υποστηρίζεται η προβολή σε Smart TV τηλεοράσεις μέσω σύνδεσης με υπολογιστή με καλώδιο HDMI.
 • Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ελλειμματική ηλεκτρονική υποδομή του θεατή, την ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, ή άλλες τεχνικές δυσκολίες που τυχόν θα συναντήσει ο θεατής κατά την παρακολούθηση της διαδικτυακής αυτής προβολής.
 • Το περιεχόμενο της διαδικτυακής προβολής ανήκει στον Διοργανωτή και δεν επιτρέπεται η καταγραφή του με τεχνικά μέσα, ούτε η αναμετάδοσή του.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στην διαδικτυακή προβολή παραχωρείται αποκλειστικά για ιδιωτική/οικιακή χρήση, εκτός αν ο θεατής έχει προμηθευτεί ειδική άδεια πρόσβασης (εισιτήριο) για ομαδική προβολή σε φυσικό χώρο.
 • Εάν η προβολή αναβληθεί εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, καιρικών συνθηκών ή ανωτέρας βίας, θα υπάρξει ανακοίνωση από τον Διοργανωτή για τυχόν επανάληψή της με τα ίδια εισιτήρια. Εαν η προβολή ματαιωθεί οριστικά, θα υπάρξει ανακοίνωση για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων, με ευθύνη του Διοργανωτή.
 • Εισιτήρια αγορασμένα με οποιονδήποτε τρόπο (ταμείο - τηλέφωνο - διαδίκτυο) δεν επιστρέφονται, ούτε αλλάζονται.
Μας επιτρέπετε να αποθηκεύουμε στον φυλλομετρητή σας τα λεγόμενα cookies; Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφονται από εμάς και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες (Google, Facebook κτλ) στοιχεία επισκεψιμότητας για στατιστικούς αλλά και διαφημιστικούς λόγους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας εδώ.
Ναι, επιτρέπω Όχι, δεν επιτρέπω
Πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες
κάντε κλικ εδώ